Moje ime je Marijo Kržić i rođen sam 1968. godine. Ljudski um, snaga koju on može da dostigne i ograničenja koja sam sebi može da postavi je ono što me već više od 20 godina interesuje i ono što svakodnevno istražujem. Nakon više od 15 godina u IT industriji posedujem veliko iskustvo kako u razvoju biznisa, tako i u edukaciji.

Čitav život sam posvetio ličnomg istraživanju, učenju i usavršavanju. I umesto isključivo ka profesionalnoj karijeri, okrenuo sam se ka ljudima oko sebe, prenoseći im sva svoja iskustva i sva svoja saznanja, na taj način čineći život i njima i sebi zdravijim, uspešnijim i rasterećenijim.

Ja nisam guru, moj život nije savršen, običan sam čovek kao i svako drugi. Jedino što nemam problem da budem iskren, otvoren i razuman, da prenesem svoja znanja, da razmenim ideje, da preporučim, da pokušam, da istražim, da se sukobim sa greškama, da prihvatim neuspehe i kritike. Imam visoko razvijenu intuiciju, osećaj za prave vrednosti i večnu želju za otkrivanjem sebe. I na kraju, nemam nikakav problem da vam sve to prenesem i da vam pomognem da i vi to razvijete.

Advertisements