Kao potpuno jedninstvena sinteza neurologije i lingvistike, NLP nam nudi praktične metode za brza lična unapređenja. U nekim situacijama željene promene nastaju gotovo trenutno, odnosno nakon svega nekoliko minuta praktikovanja određene metode, i to je jedan od razloga sve veće i sve brže popularnosti neuro-lingvističkog programiranja. Uopšteno, postoje dve osnovne ili glavne oblasti u kojima se NLP najviše koristi. To su:

  • Brze i efikasne metode (odnosno obrasci, kako to zovemo u NLP-u) za stvaranje promena u ponašanju i
  • Napredne strategije za unapređenje komunikacije i uticanja.

NLP-om se zato danas služe ne samo vrhunski terapeuti, već i ljudi koji se bave prodajom, marketingom, javnim nastupima i tako dalje. Svuda gde postoji komunikacija, NLP može doprineti da se ona osnaži. A komunikacija je sveprisutna, odnosno, kao što ćemo kasnije naučiti, mi ne možemo da ne komuniciramo, čak i onda kada ćutimo.

Odmah treba reći da se NLP, u terapeutskom smislu, ne bavi „brzim popravkama“. U ostalom, jedna od NLP pretpostavki kaže da „ljudi nisu pokvareni, pa ih zato ne treba ni popravljati“. U stvari, ono u šta verujemo jeste to da ljudi poseduju sve potrebne resurse da bi postigli bilo kakvu promenu. I upravo ćemo se time i baviti: otkrivanjem i oslobađanjem skrivenih resursa unutar drugih ljudi ili unutar nas samih, ukoliko radimo na ličnim promenama.

Iako većina psihologa i dalje veruje da se do promena uglavnom dolazi dugim, teškim i ponekad bolnim procesom, to u stvari nije tačno. Činjenica je da razne vrste terapija, od frojdovske pa do danas popularnih, imaju veliki potencijal, međutim, ono u čemu se sve one razlikuju od NLP-a jeste preterani fokus na sam problem, umesto na ključno pitanje: “Na koji način je osoba (sistematski) koristila svoj mozak kada je kreirala problem?” Uopšteno gledano, u našoj kulturi se ne daje preterana pažnja temi namernog korišćenja sopstvenog mozga u cilju usmeravanja života u željenom pravcu. Pritom ne mislim na zakon privlačenja ili snagu vizuelizacije, već upravo na programiranje sopstvenog uma i sopstvene podsvesti, u cilju postizanja onog ka čemu stremimo. Ljudi se, nažalost, u glavnom koncentrišu na probleme, loša iskustva i pogrešne pretpostavke, dok je premisa NLP-a sledeća: umesto da iznova punite svoj um proživljavanjem starih, loših i bolnih iskustava, zašto ga ne biste ispunili divnim stvarima? Svi mi koristimo svoj mozak da komuniciramo sa drugima. Neuro-              -lingvističko programiranje je nauka (ujedno i umetnost) o tome kako mi koristimo sopstveni mozak da bismo komunicirali.

Dakle, NLP je nauka o tome kako koristiti sopstveni mozak, sopstveni jezik i sopstveno ponašanje da bismo postigli ono što želimo da postignemo. On uči ljude novom načinu namerne i svrsishodne upotrebe sopstvenog mozga. On unapređuje komunikaciju svake vrste, unapređuje naše zdravlje dajući nam nove načine da promenimo svoja uverenja o sebi samima i pomaže nam da više prodamo, učeći nas da shvatimo kako naši kupci donose odluke. On se uvukao u reklame, u vladu, u političke kampanje, u naše škole, u sport, u religiju, u kompjuterske igrice… svugde gde postoji komunikacija.

 

Isečak iz uvodnog dela knjige „Tehnike za bolji život – NLP priručnik„, Marijo Kržić, Portalibris 2013.

NLP knjiga

NLP knjiga

Advertisements